Bibliográfia
Marschalkó Lajos
 
Menü
Életrajz
Fényképek
Versek
Galánffy Ágnes
Családfa
Bibliográfia
Letöltések
Marschalkó Lajos
bibliográfiája


1.
A nagy árnyék útja (Bp. 1931. Új kiadás Mátray Lajos írói néven,
München-New York, 1950. Virtus) ;
2.
Aranykoporsó. Bp. 1931.
3.
A vörös boszorkány. Bp. 1933.
4.
A csíksomlyói Mária csodája. "Erdélyünk és honvédségünk" c. albumban.
Bp. 1941. Vitézi Rend Zrínyi Csoportja-Stádium.
Újraközölve: Pannon Front, 1998. dec. 1. 35. old.
5.
Tiszaeszlár - a magyar fajvédelem hőskora. Debrecen, 1943.
 6.
Kik árulták el 1818-ban Magyarországot? (Stádium Kiadó, 1944);
7.
Kőszeg ködbevész (Mátray Lajos néven). München, 1948.
8.
Fekete csillag (színmű, Mátray Lajos néven). München, 1948.
9.
Egyedül Sztálin ellen (Cleveland, 1949. Katolikus Magyarok Vasárnapja);
10.
Der Staat der Satans. München. 1952. Amerikanisch-Ungarischer Verlag.
11.
A szabad magyarok hangja a "Szabad Magyarország Hangjáról". Kritika a Szabad Európa Rádió müncheni magyar osztályának működéséről. New York. 1953.
12.
Vörös vihar (visszaemlékezések, Buenos Aires. 1953. Los Amigos. San Francisco, 1954);
13.
Semleges Magyarországot! Javaslat az emigrációs politika új iránya érdekében (London, 1955. Hidfő);
14.
Világhódítók. Az igazi háborús bűnösök (2. jav. kiad. München, 1958.)
angolul: The World Conquerors. The Real War Criminals (London, 1958)
spanyolul: Los conquistadors del mundo (Nuevo Orden, Buenos Aires, 1985);
15.
Vádló bitófák. A magyar nemzet igazi sírásói (Fiala Ferenccel, London, 1958, Hídfő. 2. kiad. San Francisco, 1982);
16.
Hídfő Trianoni Almanach (München, 1960);
17.
Mindhalálig (történelmi elbeszélések, München, 1962);
18.
Országhódítók -- az emancipációtól Rákosi Mátyásig (München, 1965. Mikes Kelemen Kör kiadása);
19.
Világterror - világuralom : történelmi tanulmány / Marschalkó Lajos. - [S.l.] : Magyar Rezervátum, 1996. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - Németországban jelent meg - OSZK: B 1    [35754]
   
  A selmeci bál (operett szövegkönyv);
  Versei: Örök mars; Nem adom a földem!; Vártán Pompéji előtt (Közli Vollay, 204-206. old.)

Marschalkó Lajosról

      Borbándi Gyula (szerk.): Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp. 1992. Hitel. 244-245. old.
  Borbándi Gyula (szerk.): A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989. Európa.
I. köt. 236-237, 239-240, 492, II. köt. 266. old.
  Dobszay Károly: M. L. az ismeretlen költő. Magyarok Vasárnapja, 1998. máj. 8-9. old.
  Gulyás Pál-Viczián János: Magyar írók élete és munkái. (Új sorozat) XVIII. köt. Bp. 1999. Argumentum-Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 557-558. old.
  Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény magyar közéleti almanach. 2. köt. Bp. 1940. Pátria Rt, 659. old
  In Memoriam M. L., Hídfő, 1968. Jún. 10. (Újraközölve Dobszay Károly szerk.: Magyar Rezervátum, 1996. aug. 21-23. old.)
  Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon (1978-1991), Bp. 1994, Akadémiai Kiadó, 595-596. old.
  Nagy Csaba (összeáll.): A magyar emigráns irodalom lexikona. H-M. Bp. 1992. Petőfi Irodalmi Múzeum, 243-244. old.
  Pintér István-Szabó László: A hóhérok nyilatkoznak. Bp. 1962. Kossuth, 354-355, 375. old.
  Ifj. Tompó László: Ki volt M. L.? Pannon Front, 1998. dec. 1. 33-34. old.
  Vollay Ferenc (összeáll.): Nagymagyarországért! (Legszebb hazafias költemények gyűjteménye 1918-1926). Debrecen, 1926. Szerző, 409. old.
  Dr. Sziklay János-Szász Menyhért (szerk.): A Magyar Sajtó Évkönyve 1935. Bp. 1935. Hungária Lloyd Lapkiadó Rt, 44. old.
 

Marschalkó Gusztávné Galánffy Ágnesről

  A magyar muzsika könyve. Szerkesztette: Molnár Imre Dr.
Merkantil-Nyomda (Havas Ödön) VIII. Hunyadi ucca 43. Budapest, 1936. (636. oldal)
       

Galánffy Lajos

  A Magas Tátrából. Mesék és képek. Gyoma, 1901. Nyomatott Kner Izidor Könyvnyomdájában.
Címlap recto:
A tiszta jövedelem a Tátra-Lomniczon épült ev. ref. ágost. evang. templom és a építendő róm. kath. templom alapjának növelésére fordíttatik.
Dedikáció:
"Ágnes" leányomnak apai szeretettel
Jánosháza Juli 1/901.       Galánffy      
   
"S mivel oly nagyon ver / Szeret is az Isten."  (Bujdosó ének )