Galánffy Ágnes
Marschalkó Lajos
 
Menü
Életrajz
Fényképek
Versek
Galánffy Ágnes
Családfa
Bibliográfia
Letöltések
Marschalkó Gusztávné
Galánffy Ágnes

(Hajdúböszörény, 1880. - Budapest, 1960.)

Részlet
A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE
szerkesztette: Molnár Imre Dr.
Merkantil-Nyomda (Havas Ödön) VIII. Hunyadi ucca 43.
Budapest, 1936.
kötetből (636. oldal):

Galánffy Ágnes

***

Marschalkó Gusztáv
  Marschalkó Gusztáv (Kisszeben, 1874. III. 25.),
Galánffy Ágnes férje,
Marschalkó Lajos édesapja,
a hajdúböszörményi gimnázium
matematika-fizika szakos tanára.

Elesett az I. Világháború frontján.

***

Útlevele, amellyel 1957. december 23. és 1958. április 29. között
Münchenben tartózkodott,
utoljára találkozván fiával:


***

Galánffy Ágnes édesapja, Galánffy Lajos a szakirodalomban máig jegyzett könyvet írt a Magas-Tátráról 1901-ben:

Galánffy Lajos:
A Magas Tátrából. Mesék és képek.

Gyoma, 1901. Nyomatott Kner Izidor Könyvnyomdájában.


A címlap hátoldalának (recto) keretbe nyomtatott szövege:

       A tiszta jövedelem a Tátra-Lomniczon épült ev. ref. ágost. evang. templom és a építendő róm. kath. templom alapjának növelésére fordíttatik.

Galánffy Ágnes dedikált példányának ajánlása:

       "Ágnes" leányomnak apai szeretettel
Jánosháza Juli 1/901.       Galánffy     
"Hazamegyek.... A hajdusági szélben / Akácvirágok szirma hempereg"  (Hazamegyek.... )